Resurse

Resursele sunt prețioase când sunt puse în serviciul omului.