Cateheze.ro este site-ul Oficiului pentru Cateheză, structură a Curiei Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

Misiune și Viziune

Viziunea Oficiului pentru Cateheză, expresie a  procesului de comunicare, educare și trăire a credinței creștine în cadrul evanghelizării, constituie orizontul ideatic și axiologic al misiunii sale.

Viziunea Oficiului constă în transmiterea credinței și dobândește un caracter specific prin legătura specială dintre intervenția educativă și acțiunea tainică a harului divin. Această legătură face ca întreg procesul de comunicare, educare și trăire a credinței creștine să se înscrie nu doar în spațiul pedagogic și didactic, adică experimental și mundan, ci mai ales în cel spiritual și sacru.

Misiunea Oficiului pentru Cateheză este să contribuie la păstrarea, răspândirea și promovarea valorilor creștine propuse de Biserică. Și pentru că „omul este prima cale a Bisericii”, iar liberatorul omului este Isus Cristos, se înțelege pentru ce întotdeauna – după cum afirma sfântul papă Ioan Paul al II-lea – unicul scop al Bisericii a fost „grija și responsabilitatea față de om” (Centesimus annus, nr. 53)

Orice formă de cateheză se îndreaptă spre om, spre existența sa personală și, în același timp, comunitară și socială. Omul este în centrul misiunii catehezei, omul real cu aspirațiile sale mărețe, dar și cu slăbiciunile și întrebările sale.

Oficiul pentru Cateheză susține și promovează importanța, activitățile specifice și valorile catehezei așa cum sunt prezentate în special la numerele 42-46 din Cartea Sinodală, Partea I, Capitolul I: Transmiterea credinței, evanghelizarea și catehizarea.

 

Logoul

Vestindu-i evanghelia și misterul lui Isus Cristos, activitatea catehetică îi prezintă omului valoarea sa și demnitatea la care este chemat: vocația de a fi prima cale a Bisericii, frate cu ceilalți oameni și fiu al Tatălui ceresc.

La baza catehezei se află legătura dintre cuvântul sacru și existența umană, o corelație care aruncă punți între omul de astăzi și Isus Cristos – Calea, Adevărul și Viața. Iar aceste punți sunt folosite pentru ca omul concret, imagine a lui Dumnezeu, urmându-l per Cristos, omul desăvârșit, „să devină el însuși mai mult om” (Gaudium et spes, nr. 41).