Category Archives: Articole

Articole, Cateheza

Metodele active în cateheză

Atenția copiilor la întâlnirile de cateheză este stimulată mai degrabă prin scris, desen, modelare, mimetica și alte procedee interactive, și mai puțin prin explicarea și repetarea unei lecții (întrebări și răspunsuri). de Mihai Roca | 18 aprilie 2018   Între anii 1930-1950, mai ales în Belgia, Franța, Anglia, Spania și Italia, mulți pionieri ai mișcării catehetice […]

Articole

Primirea și transmiterea credinței

Biserica este deopotrivă mamă și educatoare. Prin cateheză, își hrănește copiii cu propria credință și îi încorporează în marea familie a Bisericii. de Mihai Roca | 16 aprilie 2018   Mărturisirea credinței „aici și acum”, în contextul social, cultural și eclezial, constituie specificul catehezei exprimat și sintetizat în primirea credinței de la Biserică (traditio) și […]

Articole, Pedagogia Kett

Abordarea Kett în cateheză

Acțiunea educativă Kett pornește de la o abordare fenomenologică a existenței: viața percepută și înțeleasă ca dar și sarcină.  de Mihai Roca | 11 aprilie 2018   Începuturile Pedagogiei Kett coincid cu lansarea reformei educației religioase promovată de Conciliul Vatican al II-lea și de noile curente catehetice. Tradiția renumitei Școli de la München și nevoia […]

Articole

Mărturia apostolului Ioan

Gestul spălării picioarelor – semnul iubirii față de discipoli și al anticipării jertfei de pe cruce – a fost gestul sublim de slujire prin care Isus a anticipat moartea sa și o viață nouă. de Mihai Roca | 31 martie 2018   Cel mai tânăr dintre cei doisprezece discipoli, Ioan, a descris cu multă atenție […]

Articole

Catehumenatul în timpul sfântului Augustin

Catehetul nu putea să comunice „adevărurile credinței”, ci doar să-l conducă pe „începător” spre lumina divină, pe care o va aprinde în mintea și în sufletul catehumenului adevăratul și singurul Învățător: Isus Cristos. de Mihai Roca | 28 martie 2018 Sfântul Augustin (354–430) ne-a lăsat informații prețioase și descrieri detaliate despre  metoda și conținutul catehumenatului […]

Articole

Catehumenatul la Roma

În secolul al II-lea, la Roma, existau două clase de catehumeni: cei care se pregăteau să primească Botezul și cei care erau aleși să primească Botezul, Mirul și Euharistia. de Mihai Roca | 27 martie 2018 Baptisteriul din Lateran este unul dintre cele mai vechi și unicul folosit la Roma timp de mai multe secole. […]

Articole

Cateheza de inițiere creștină

Inițierea creștină este o ucenicie și o educare organică și sistematică a credinței, bazată pe nucleul experienței creștine, pe certitudinile credinței și pe valorile evanghelice. de Mihai Roca | 26 martie 2018   Directoriul General pentru Cateheză dedică un paragraf întreg caracteristicilor fundamentale ale catehezei de inițiere și subliniază că această „educare organică și sistematică […]

Articole

Ce este inițierea creștină?

Termenul „inițiere” vine din latinescul in-eo, care înseamnă „a intra”, „a merge înăuntru”. Raportat la procesul catehetic, acest termen precizează calea de acces spre viața creștină. de Mihai Roca | 22 martie 2018   Sacramentele inițierii creștine fac referință directă la contextul mântuitor al lui Isus Cristos. Iar în acest context, dacă pe de o […]

Articole

Catehumenatul antic

Pentru creștinii care au trăit în secolele I-V, a catehiza însemna a îmbrățișa învățătura transmisă de apostoli și de urmașii acestora pe parcursul unei perioade de inițiere, numită catehumenat. de Mihai Roca | 18 februarie 2018   Într-un timp foarte scurt, de doar câteva decenii, în transmiterea credinței atenția a început să se mute de […]

Articole

Inițierea creștină la vârsta priceperii

Pierderea funcției de inițiere a catehumenatului a provocat trecerea treptată spre o completare a inițierii creștine la vârsta priceperii. Apărea astfel o nouă formă de inițiere ce va contribui la conturarea a ceea ce se va numi „socializare creștină”. de Mihai Roca | 11 martie 2018   Azi este cunoscut faptul că inițierea creștină a […]