Post Tagged with: "inițierea creștină"

Resurse download

Din tainele catehezei

Proiect diecezan: Incursiuni în tainele catehezei Perioada: 2017-2020 Coordonator de proiect: pr. dr. Mihai Roca Obiective: Informarea creștinilor din Dieceza de Iași cu privire la teme catehetice de actualitate. Publicarea în mass-media locală a unor teme catehetice din domeniul inițierii creștine și al formării cateheților. Alcătuirea unui compendiu de cateheză cu teme de actualitate din […]

Articole

Primirea și transmiterea credinței

Biserica este deopotrivă mamă și educatoare. Prin cateheză, își hrănește copiii cu propria credință și îi încorporează în marea familie a Bisericii. de Mihai Roca | 16 aprilie 2018   Mărturisirea credinței „aici și acum”, în contextul social, cultural și eclezial, constituie specificul catehezei exprimat și sintetizat în primirea credinței de la Biserică (traditio) și […]

Articole

Catehumenatul în timpul sfântului Augustin

Catehetul nu putea să comunice „adevărurile credinței”, ci doar să-l conducă pe „începător” spre lumina divină, pe care o va aprinde în mintea și în sufletul catehumenului adevăratul și singurul Învățător: Isus Cristos. de Mihai Roca | 28 martie 2018 Sfântul Augustin (354–430) ne-a lăsat informații prețioase și descrieri detaliate despre  metoda și conținutul catehumenatului […]

Articole

Catehumenatul la Roma

În secolul al II-lea, la Roma, existau două clase de catehumeni: cei care se pregăteau să primească Botezul și cei care erau aleși să primească Botezul, Mirul și Euharistia. de Mihai Roca | 27 martie 2018 Baptisteriul din Lateran este unul dintre cele mai vechi și unicul folosit la Roma timp de mai multe secole. […]

Articole

Cateheza de inițiere creștină

Inițierea creștină este o ucenicie și o educare organică și sistematică a credinței, bazată pe nucleul experienței creștine, pe certitudinile credinței și pe valorile evanghelice. de Mihai Roca | 26 martie 2018   Directoriul General pentru Cateheză dedică un paragraf întreg caracteristicilor fundamentale ale catehezei de inițiere și subliniază că această „educare organică și sistematică […]

Articole

Ce este inițierea creștină?

Termenul „inițiere” vine din latinescul in-eo, care înseamnă „a intra”, „a merge înăuntru”. Raportat la procesul catehetic, acest termen precizează calea de acces spre viața creștină. de Mihai Roca | 22 martie 2018   Sacramentele inițierii creștine fac referință directă la contextul mântuitor al lui Isus Cristos. Iar în acest context, dacă pe de o […]

Articole

Catehumenatul antic

Pentru creștinii care au trăit în secolele I-V, a catehiza însemna a îmbrățișa învățătura transmisă de apostoli și de urmașii acestora pe parcursul unei perioade de inițiere, numită catehumenat. de Mihai Roca | 18 februarie 2018   Într-un timp foarte scurt, de doar câteva decenii, în transmiterea credinței atenția a început să se mute de […]

Articole

Inițierea creștină la vârsta priceperii

Pierderea funcției de inițiere a catehumenatului a provocat trecerea treptată spre o completare a inițierii creștine la vârsta priceperii. Apărea astfel o nouă formă de inițiere ce va contribui la conturarea a ceea ce se va numi „socializare creștină”. de Mihai Roca | 11 martie 2018   Azi este cunoscut faptul că inițierea creștină a […]