Post Tagged with: "Emilio Alberich"

Articole, Cateheza

Modelul catehismului

În epoca modernă este foarte bine cunoscut modelul catehismului. Originea acestui model trebuie căutată în contextul spiritual şi pastoral în care au apărut reforma protestantă şi cea catolică. Mihai Roca |  20 noiembrie 2019   În sens restrâns, termenul catehism se referă la un anumit tip de „carte de credinţă” propusă în educația religioasă începând […]

Articole, Cateheza

Ce înseamnă cateheză?

Acțiunea educativă a catehezei se înscrie în dinamica răspunsului de credință dat „cu voce tare” înaintea lui Dumnezeu și este mai mult decât o învățare: este o ucenicie a întregii vieți creștine. Mihai Roca |  18 octombrie 2019   „A catehiza” înseamnă „a vesti cu voce tare” (semnificația etimologică), „a anunța cuvântul evangheliei povestind și […]

Articole, Cateheza

Locul catehezei în Biserică

Cateheza are locul ei alături de evanghelizare și predica. Ea poate avea o adevărată influență educativă dacă promovează trăirea credinței în lumea actuală. Mihai Roca |  10 octombrie 2019 Rolul educativ al catehezei se desfășoară integral sub semnul kerigmei, în cele trei momente ale ministerului cuvântului (profetic). Din punct de vedere clasic, aceste trei momente […]

Articole, Cateheza

Repere din istoria catehezei secolului XX (II)

Impactul Conciliului Vatican II asupra catehezei a fost şi continuă să fie considerabil. Conciliul a marcat sfârșitul  oficial al perioadei „catehismului” şi începutul unui nou mod de a face cateheză. Mihai Roca |  9 octombrie 2019   Deși nu a abordat în mod direct şi explicit tema catehezei, Conciliul Vatican II s-a preocupat de aceasta […]

Articole, Cateheza

Interferențe inedite: cateheza și politica

Deoarece orice acțiune educativă are o anumită conotație politică, activitatea catehetică nu poate să se sustragă acestor interferențe. Complexitatea factorului decizional la nivel structural, administrarea structurilor sociale și distribuția bunurilor își pun amprenta asupra raportului dintre credința creștină și ambientul politic. Mihai Roca |  02 octombrie 2019   Raporturile dintre cateheză și politică au fost […]

Articole, Cateheza

Dimensiuni culturale ale catehezei

Dialogul cu diferitele culturi este o misiune a Bisericii şi va rămâne mereu o datorie. Îi revine catehezei rolul de a propune culturilor contemporane și cunoașterea „misterului ascuns”, şi descoperirea formelor de exprimare a vieții, celebrării şi gândirii creștine. Mihai Roca |  26 septembrie 2019   Merită o atenție deosebită raportul dintre activitatea catehetică şi […]

Articole, Cateheza

Raportul dintre cateheză și teologie

În centrul cercetărilor şi al eforturilor de adaptare şi reînnoire a propunerilor educative catehetice se află dialogul dintre mărturia de credinţă a omului de astăzi şi misterul tainic al lui Dumnezeu. Acest dialog necesită o analiză, explorare și susținere prin diferite căi şi metode interdisciplinare. Mihai Roca  |  24 septembrie 2019   Raportul dintre reflecția […]