Category Archives: Cateheza

Articole, Cateheza

Perspectiva ecumenică în cateheză

Cateheza cu valențe ecumenice inițiază în credință, conduce la anumite forme de dialog fratern şi instaurează relații de înțelegere mutuală. Convertirea personală şi instituțională a fost şi rămâne una din căile principale de apropiere între frați. Mihai Roca |  30 septembrie 2019   Cateheza a avut întotdeauna o importanță ecumenică. Acest aspect se observă în […]

Articole, Cateheza

Dimensiuni culturale ale catehezei

Dialogul cu diferitele culturi este o misiune a Bisericii şi va rămâne mereu o datorie. Îi revine catehezei rolul de a propune culturilor contemporane și cunoașterea „misterului ascuns”, şi descoperirea formelor de exprimare a vieții, celebrării şi gândirii creștine. Mihai Roca |  26 septembrie 2019   Merită o atenție deosebită raportul dintre activitatea catehetică şi […]

Articole, Cateheza

Relații între evanghelizare și cultură

Relația dintre credinţă şi cultură este prezentă în special în formele de limbaj şi adaptare. După Sinodul Episcopilor din 1974, odată cu publicarea exortației apostolice Evangelii nuntiandi a luat amploare o susținută reflecție despre transmiterea evangheliei în lumea de astăzi. Mihai Roca |  26 septembrie 2019   Diferitele forme pe care le numim „cultură” cuprind […]

Articole, Cateheza

Cateheza și socializarea

În cadrul procesului de educare a credinței este important atât a distinge între socializare şi educație religioasă, cât şi a apăra procesul educațional împotriva posibilelor riscuri de depersonalizare prezente în anumite forme de socializare. Mihai Roca |  25 septembrie 2019 În cartea: Sociologia religiei, Joachim Wach (1997, p. 56) susține că influența religiei asupra grupului […]

Articole, Cateheza

Raportul dintre cateheză și teologie

În centrul cercetărilor şi al eforturilor de adaptare şi reînnoire a propunerilor educative catehetice se află dialogul dintre mărturia de credinţă a omului de astăzi şi misterul tainic al lui Dumnezeu. Acest dialog necesită o analiză, explorare și susținere prin diferite căi şi metode interdisciplinare. Mihai Roca  |  24 septembrie 2019   Raportul dintre reflecția […]

Articole, Cateheza

Există etape evolutive în credință? (II)

Psihologia religiei studiază comportamentele religioase și etapele de dezvoltare ale religiozității, pornind de la originea și dezvoltarea personalității. Din acest punct de vedere – susține profesorul Luciano Meddi ‒ este important să înțelegem ce se întâmplă în viața copilului sau a tânărului înainte de primirea credinței sau de întâlnirea cu învățătura lui Isus Cristos. Mihai […]

Articole, Cateheza

Există etape evolutive în credinţă? (I)

Răspunde la această întrebare profesorul și catehetul Luciano Meddi, afirmând clar și argumentat că această tema ne fascinează, dar ne lasă în cumpănă în același timp. Cheia răspunsului se află în interpretarea corectă a termenului „credință”. Mihai Roca  |  20 septembrie 2019   Planificarea și organizarea acțiunii catehetice în funcție de vârstă, timp de formare […]

Articole, Cateheza

Metodele active în cateheză

Atenția copiilor la întâlnirile de cateheză este stimulată mai degrabă prin scris, desen, modelare, mimetica și alte procedee interactive, și mai puțin prin explicarea și repetarea unei lecții (întrebări și răspunsuri). de Mihai Roca | 18 aprilie 2018   Între anii 1930-1950, mai ales în Belgia, Franța, Anglia, Spania și Italia, mulți pionieri ai mișcării catehetice […]