Tema a XXIII-a: „Nașterea lui Ioan Botezătorul” prezintă momentul punerii numelui și subliniază atât minunea dezlegării limbii lui Zaharia, cât și uimirea ce i-a cuprins pe toți cei de față (Lc 1,57-66.80).
Mariana Sofronie | iunie 2018

Fiul nu va avea numele tatălui său, Zaharia, ci va fi numit Ioan. Semnificația numelui lui Zaharia – „Dumnezeu îşi amintește” – subliniază faptul că Dumnezeu nu uită de poporul său. Într-adevăr, promisiunile lui Dumnezeu începeau să se împlinească, iar misiunea profetică a lui Ioan va destăinui nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. În ebraică, Johanan înseamnă „Dumnezeu este har”.

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară joi, 21 iunie 2018, ora 19:00, la mănăstirea „Sfânta Monica” din Izvoare (Bacău). Întâlnirea este coordonată de pr. Mihai Augustin Folner, OCarm.

Pentru favorizarea unei lecturi continue a textelor evanghelice, textul propus în duminica a XII-a din Timpul de peste An (Mc 4,35-41) poate fi găsit aici.

Ioan Botezătorul este premergătorul lui Isus. El este „glasul celui care strigă în pustiu” (In 1,23), îndemnându-i pe toți să îndrepte căile Domnului. Ioan va spune că nu el este Mesia, ci că este doar acela care îi pregătește venirea prin predicare şi prin modul său de viață ascetică. Evanghelia subliniază faptul că Ioan „creștea şi se întărea în duh; el a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel”.