Tema a XXI-a:Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă” aprofundează îngrijorarea rudelor lui Isus, calomnia cărturarilor și  răspunsul lui Isus cu privire la rudele sale.
Mariana Sofronie | 05 iunie 2018

 

Venite de la Nazaret, rudele au ajuns la Cafarnaum, la casa în care se afla Isus. Deși printre acestea se afla și Maria, nu au intrat în casă, ci au preferat să-i trimită lui Isus următorul mesaj: mama ta, frații şi surorile tale sunt afară şi te caută. Rotindu-şi privirea peste mulțimea din jurul său, Isus a spus: „Iată mama mea şi frații mei! Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate şi soră şi mamă” (Mc 3,34).

 

Întâlnirile Lectio Divina sunt coordonate de pr. Mihai Roca și se desfășoară:

joi, 7 iunie 2018, ora 18:00, la Casa Providenței, „Capela Sfântul Iosif” (Iași);

– vineri, 8 iunie 2018, ora 19:00, la Mănăstirea „Maica Unității” (Viișoara, Neamț).

Te primim, o, Isuse, Domnul nostru, noi, mulțimea fiilor şi a confraților năpăstuiți, ce voim să auzim vestea anunțată la începutul timpurilor: „Descendența ta va fi biruitoare asupra răului, a păcatului şi a morții”. Noi credem în Cuvântul veșnic care vindecă orice rău al omului şi readuce în brațele Tatălui pe cel care se apropie cu umilință şi credinţă.

Fă, te rugăm, ca fiind atrași în trupul tău, adevărata casă a comuniunii, să fim şi noi niște „ieșiți din fire”, dar demni de Împărăție, fii ai lui Dumnezeu, o nouă familie renăscută din tine şi de tine, Fiul trimis de Tatăl pentru a reclădi Împărăția sa de pace şi pentru a ne redobândi libertatea. Fă-ne, te rugăm, să intrăm în trupul tău ca mamă, frate şi soră, să fim împreună cu tine, tu care ești Tată, Mire, Fiu şi Frate.

O, cât este de glorios, sfânt şi măreț să avem în cer un Tată! O, cât este de sfânt şi de înălțător, plăcut, umil, pacific, dulce, amabil şi dorit, mai presus de orice lucru, să avem un asemenea frate şi fiu, Domnul nostru Isus Cristos, care şi-a oferit viața pentru oile sale. Amin.
(Sf. Francisc de Assisi , Lectio Divina, tema a XXI-a)