Tema a XX-a: „Sâmbăta a fost făcută pentru om” aprofundează răspunsul lui Isus dat fariseilor ce criticau atitudinea discipolilor (Mc 2,23-28) și vindecarea unui om în zi de sâmbătă (Mc 3,1-6).
Mariana Sofronie | 29 mai 2018

Într-o zi de sâmbătă, discipolii treceau prin lanurile de grâu şi îşi făceau drum rupând spice, iar acest fapt a provocat critica fariseilor, deoarece ei considerau că era o încălcare a legii. Apelând la Scriptură, Isus le-a amintit fariseilor despre gestul lui David (1Sam 21,2-7) și apoi a vindecat pe un om care avea mâna paralizată, subliniind poziția sa prin două afirmații foarte importante: „Sâmbăta a fost făcută pentru om, şi nu omul pentru sâmbătă”; „Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”.

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară miercuri, 30 mai 2018, ora 19:00, la Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Onești (Bacău). Întâlnirea este coordonată de pr. Flavian Gondoș, OFMCap.

Noi te lăudăm, Doamne Isuse!
În ziua Domnului tu ne inviţi pe toţi să ne răgăsim în unitatea „unei singure inimi şi a unui singur suflet” şi ne arăţi că prin disponibilitatea faţă de ceilalţi, prin puterea rugăciunii şi a iubirii faţă de aproapele, prezentă în diferitele slujiri comunitare, se manifestă în mod concret adevăratul chip al Bisericii tale.
Doamne Isuse, ziua Domnului este ziua Bisericii, este ziua comunității celor chemați la mântuire, în drum spre unitatea perfectă. Amin.
(Rugăciune, Lectio Divina, tema a XX-a)