Acțiunea educativă Kett pornește de la o abordare fenomenologică a existenței: viața percepută și înțeleasă ca dar și sarcină.

 de Mihai Roca | 11 aprilie 2018

 

Începuturile Pedagogiei Kett coincid cu lansarea reformei educației religioase promovată de Conciliul Vatican al II-lea și de noile curente catehetice. Tradiția renumitei Școli de la München și nevoia adaptării catehezei la contextul cultural și eclezial german al anilor ’80 l-au condus pe profesorul și pedagogul Franz Kett la conturarea unei modalități inovatoare în pedagogie: educația bazată pe căutarea sensului. Franz Kett punea astfel bazele unei pedagogii care, axându-se pe satisfacerea nevoilor existențiale și ale operabilității, își propunea să contribuie la formarea personalității copilului.

Pedagogia Kett este promovată de Institut für Kett-Pädagogik din Hamburg (Germania) și este răspândită în spațiul german, ceh și maghiar. În prezent, cu sprijinul institutului menționat mai sus, există un proiect la nivel național prin care se urmărește înființarea în România, până în anul 2021, a cinci centre de Pedagogie Kett. Un centru Kett va fi înființat și în Dieceza de Iași.

Acțiunea educativă Kett pornește de la o abordare fenomenologică a existenței: viața percepută și înțeleasă ca dar și sarcină. Atitudinea pozitivă față de darul vieții și primirea mesajelor pozitive „a exista” și „a face” („Sunt încântat să fiu aici cu tine”; „Tu ești în stare să faci bine lucrurile”) au forța de a provoca procesul educativ și de a orienta energiile creatoare ale copilului, ajutându-l să descopere pas cu pas sensul cuvintelor și al acțiunilor sale: copilul înțelege că viața sa are un sens, simte bucuria de a exista și dorește să se implice activ în satisfacerea propriilor nevoi și în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

Ajutat de un ansamblu de jocuri didactice interactive, copilul percepe existența sa ca o implicare în lume și în întâlnirea cu lumea, în contextul său de viață perceput ca lumea exterioară (natura, familia, prietenii, comunitatea etc.) și lumea interioară (eul, Ich selbst, mediul interior). Întâlnirea sa cu lumea înconjurătoare și cu persoanele are loc prin cunoașterea obiectivă, activitatea zilnică și relația semnificativă cu persoanele din jur.

Franz Kett propune un model pedagogic în care copilul experimentează o relație marcată de descoperirea bucuriei și împărtășirea iubirii. Urmând tradiția psihopedagogică germană, el propune interacțiunea euceva (Ich-Es) și eutu (Ich-Du), susținând faptul că, dacă fără prima relație copilul nu ar putea supraviețui, fără cea de-a doua nici nu ar putea să participe activ la construirea propriei personalități, nici nu-și va putea găsi sensul vieții. Kett construiește dinamica pedagogică pe transmiterea mesajelor pozitive, recepționarea răspunsurilor (Anschauungen) și optimizarea relației interpersonale în triada precizarerecepțieredare (AnsehenEmpfangenGeben). Practic, interacțiunea din procesul educativ îl conduce pas cu pas pe copil spre recunoașterea și descoperirea realității, a persoanelor și a sensului a tot ceea ce descoperă și observă.

Învățarea prin descoperire și joc este un concept-cheie al pedagogiei Kett. Dispunerea participanților în cerc, observarea spațiului, conștientizarea faptului de a exista în timp și spațiu și procesul interactiv de realizare a imaginii de podea formează un proces metodologic ce implică o adevărată inițiere în complexitatea limbajului teatral, în descoperirea dimensiunii corporale (mișcare, gesturi, mimică) şi sonore (dicție, muzică, sunete) şi în cunoașterea montajului scenic (spațiu, formă, culoare, scenografie).

De asemenea, utilizarea cântecului sau a unei creații muzicale îl poate ajuta pe copil să trăiască o emoție intensă sau îl poate face să experimenteze stări neașteptate, cum ar fi percepția liniștii interioare sau descoperirea unui limbaj nou în exprimarea emoțiilor şi a sentimentelor. Pentru atingerea unor astfel de obiective, acțiunea catehetică va angrena armonios stimuli și factori ce îi vor permite copilului să-și împlinească nevoile evolutive specifice vârstei și să-și alimenteze motivația de a crede în Isus Cristos și de a crește alături de cei dragi.

 

Dr. Franz Kett

S-a născut în anul 1933 la München, Germania. Între 1961-1972 dobândește o vastă experiență în domeniul educației copiilor. Începând cu anul 1972 devine profesor la Fachcademie fur Sozialpedagogik des Caritasverbandes din München și, împreună cu sora Ester Kaufmann, pune bazele pedagogiei care îi va purta numele. Principiile și fundamentele teoretice ale pedagogiei sale sunt expuse în lucrarea Die Religionspädagogische Praxis. Ein Weg der Menschenbildung (2009).

Site-uri: http://www.franz-kett.de/rpp.html (11.04.2018)

              https://kett-paedagogik.de/ (11.04.2018)