Tema a XII-a: „Isus apare discipolilor” prezintă cea de-a treia apariție a lui Isus celor unsprezece discipoli: Isus îi salută pe toți, zicând: „Pace vouă” și le arată semnele răstignirii.

Domnul Isus a stat în mijlocul discipolilor săi și le-a cerut să-l privească și să-l atingă. ”Eu sunt”, le-a spus Isus. Textul din Evanghelia după Luca (24,35-48) prezintă momentele în care Isus a stat în mijlocul lor ca o persoană, ca mai înainte, chiar dacă acum se afla într-o condiție diferită, cea definitivă. Isus s-a arătat discipolilor în corporalitatea sa glorificată și le-a spus că învierea este un fapt ce a avut loc cu adevărat.

Întâlnirea Lectio Divina se va desfășura marți, 10 aprilie 2018, ora 19:00, în biserica „Sfânta Tereza” din Roman (Neamț). Întâlnirea va fi coordonată de pr. Eduard Pătrașcu.

Doamne, noi te căutăm şi dorim să-ți vedem fața: într-o bună zi, când va fi îndepărtat vălul, vom putea să te contemplăm.
Doamne, te căutăm în Scripturile ce ne vorbesc de tine: sub vălul înțelepciunii primim crucea, darul tău oferit neamurilor.

Doamne, te căutăm în fețele radioase ale fraților şi surorilor noastre: te vedem în urmele pătimirii tale de pe trupurile lor suferinde.
Doamne, nu cu ochii, ci doar cu inima te putem vedea: în lumina speranței, noi sperăm să te întâlnim pentru a vorbi cu tine.  Amin.

(Rugăciune, Lectio Divina, tema a XII-a)