În secolul al II-lea, la Roma, existau două clase de catehumeni: cei care se pregăteau să primească Botezul și cei care erau aleși să primească Botezul, Mirul și Euharistia.

de Mihai Roca | 27 martie 2018

Baptisteriul din Lateran este unul dintre cele mai vechi și unicul folosit la Roma timp de mai multe secole. Istoria acestui loc sacru se întinde până în secolul I și este strâns legată de practica devenirii creștine de la început: catehumenatul. Tertulian menționează că însuși sfântul Petru a botezat în acest loc.

Tradiția Apostolică (cca. 217) a sfântului Hipolit din Roma cuprinde una dintre primele informații despre organizarea catehumenatului ce a ajuns până la noi. Dorind să fie cât mai fidel tradiției primite de la apostoli, Hipolit ne-a transmis informații culese de el cu cel puțin 50 de ani mai înainte de a scrie renumita sa operă.

În Tradiția Apostolică (cap. 15-22), Hipolit menționează faptul că existau cinci etape de inițiere:

  1. Prezentarea candidatului: cunoscuții sau prietenii îl prezentau pe candidat maestrului (didascalos) pentru a fi întrebat despre identitatea și conduita morală.
  2. Perioada de catehumenat: dacă trecea de examinarea maestrului, candidatul începea un itinerar de cateheză ce dura trei ani.
  3. Pregătirea apropiată în vederea primirii Botezului: la sfârșitul timpului de pregătire, candidații erau examinați și le era permis să asculte evanghelia. Catehumenul era numit „ales” (electus) și participa numai la prima parte de la sfânta Liturghie: liturgia cuvântului. Cu trei zile înainte de Botez, în Joia Mare, catehumenii făceau băile rituale, iar în Vinerea Mare posteau. În Sâmbăta Mare, episcopul își impunea mâinile asupra catehumenilor, sufla asupra lor, le făcea semnul sfintei cruci pe frunte, pe urechi și pe nas, iar toată noaptea de Paști o petreceau în rugăciuni, lecturi biblice și cateheze.
  4. Inițierea propriu-zisă: candidații primeau Botezul, Mirul și Euharistia.
  5. Mistagogia: îmbrăcați în haine albe, cei botezați participau la catehezele organizate în timpul săptămânii de după sărbătoarea Paștelui (Săptămâna Albă).

Din renumita operă a Sfântului Hipolit aflăm astfel că existau două clase de catehumeni: cei care se pregăteau să primească Botezul și cei care erau aleși să primească cele trei sacramente ale inițierii creștine: Botezul, Mirul și Euharistia.

Riturile sacre din noaptea de Paști, haina albă a catehumenilor și catehezele mistagogice din Săptămâna Albă sau Luminată se vor transmite peste secole și vor deveni o mărturie vie a inițierii creștine de la începuturile creștinismului.

Sursa: Cathopedia, 2006, „Catecumenato”, în: http://it.cathopedia.org (27.03.2018).