Este o bucurie să semnalăm apariția site-ului www.cateheze.ro

Mons. Aurel Percă | 25 martie 2018

 

Pentru Episcopia Catolică de Iași  este important să publicăm online teme clare și actuale despre cateheză, oferind cititorilor posibilitatea de a se informa cu privire la activitățile noastre și de a avea acces la crezul care ne animă.

Site-ul cateheze oferă o navigare simplă și intuitivă, cu trăsături creștine specifice prezentate pe pagina principală: logoul ”Credo” însuflețit de cruce, vechiul altar de jertfă din Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” și mozaicul ce o reprezintă pe Sfânta Fecioară Maria.

Fiecare pagină își propune să ajute la descoperirea misiunii acestui oficiu diecezan. Accesând pagina „Cine suntem?”, veți găsi cheia de lectură a  acestui site:

Vestindu-i evanghelia și misterul lui Isus Cristos, activitatea catehetică îi prezintă omului valoarea sa și demnitatea la care este chemat: vocația de a fi prima cale a Bisericii, frate cu ceilalți oameni și fiu al Tatălui ceresc.

Felicităm pe colaboratorii Oficiului pentru cateheză și dorim întregii echipe să pună la baza oricărei forme de cateheză legătura dintre cuvântul lui Dumnezeu și viața creștină din parohiile Diecezei de Iași. Articolele, evenimentele și proiectele prezente în paginile web ale acestui site să întindă adevărate punți între Cristos – Calea, Adevărul și Viața – și oamenii de astăzi, ajutându-i să descopere imaginea lui Dumnezeu din ființa lor.