Proiect diecezan: Incursiuni în tainele catehezei

Perioada: 2017-2020

Coordonator de proiect: pr. dr. Mihai Roca

Obiective:

  • Informarea creștinilor din Dieceza de Iași cu privire la teme catehetice de actualitate.
  • Publicarea în mass-media locală a unor teme catehetice din domeniul inițierii creștine și al formării cateheților.
  • Alcătuirea unui compendiu de cateheză cu teme de actualitate din domeniul educației religioase.

Descriere
Conform datelor prezentate în cercetarea Tendințe ale catehezei în Dieceza de Iași, ne confruntăm cu o criză a socializării religioase tradiționale și cu dificultăți emergente în procesul de actualizare a catehezei de pregătire la sacramente. Totodată, la aceste două aspecte se adaugă dificultăți legate de organizarea formării grupurilor de cateheți la nivel diecezan și decanal.

Situația complexă și problematică a catehezei este cauzată nu doar de numărul mare al parohiilor și de distanțele întinse între cele 10 decanate și Centrul pastoral diecezan, ci și de dificultățile legate de actualizarea unei literaturi catehetice, de organizarea unor seminarii de studiu și de eficientizarea acțiunii cateheților.

Proiectul Incursiuni în tainele catehezei își propune să aducă o contribuție importantă la informarea credincioșilor din Dieceza de Iași cu teme de actualitate din domeniul pregătirii la sacramente, al formării cateheților și al elaborării de materiale catehetice.

Proeictul este realizat de de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași în colaborare cu Primus Ong și este finanțat de  Asociația Catolică Renovabis (Germania).