Tema a unsprezecea: „Misiunea discipolilor şi mărturisirea apostolului Toma” propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul Pascal (Anul C)prezintă prezența lui Cristos cel Înviat în mijlocul discipolilor  (In 20,19-31).

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară în Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” din Bârnova (IS): vineri, 22 aprilie 2022, ora 18:30.

Avem în față așa-numita „carte a învierii” în care sunt prezentate diferite episoade despre Cristos cel Înviat şi despre faptele ce demonstrează învierea.

În Evanghelia după Ioan (In 20,1-31), aceste fapte sunt situate în dimineața şi seara primei zile de după sâmbătă şi opt zile după aceea, în același loc şi în aceeași zi a săptămânii. Este relatat cel mai important eveniment al istoriei umanității, un eveniment ce ne interpelează în mod personal.

„Însă dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credința voastră […] şi voi sunteți încă în păcatele voastre” (1Cor 15, 14.17), spune apostolul Paul, care nu-l cunoscuse pe Isus înainte de învierea sa, dar care îl predica plin de înflăcărare, oferindu-i întreaga sa viață.

„Îți mulțumesc, Isuse, Domnul meu şi Dumnezeul meu, pentru că m-ai iubit şi m-ai chemat, m-ai făcut demn să fiu discipolul tău şi mi l-ai dăruit pe Duhul Sfânt.

Îți mulțumesc pentru că m-ai trimis să vestesc şi să mărturisesc învierea ta, milostivirea Tatălui, mântuirea şi iertarea pentru toți oamenii din lume.

Doamne Isuse, tu ești cu adevărat calea, adevărul şi viața, zorile fără de apus, soarele dreptății şi al păcii. Fă-mă să rămân mereu în iubirea ta, asemenea unei mlădițe unite de viță. Dă-mi pacea ta, pentru a putea să-mi depășesc slăbiciunile, să-mi înving îndoielile, să răspund la chemarea ta şi să trăiesc pe deplin misiunea ce mi-ai încredințat-o, lăudându-te veșnic! Tu, care viețuiești şi domnești în vecii vecilor. Amin.”
(Rugăciunea de încheiere a întâlnirii lectio divina)