„Revelarea Fiului Omului” este a doua temăpropusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul Adventului (Anul C). Textul descrie personalitatea lui Ioan Botezătorul și mesajul central al predicii acestuia (Lc 3,1-6).

Modul în care Luca introduce predicarea lui Ioan este foarte asemănător cu începutul cărților profeților din vechime. Profeții obișnuiau să indice numele regilor din perioada în care îşi desfășurau activitatea. Putem să-i amintim în acest sens pe Isaia (Is 1,1), Ieremia (Ier 1,1-3), Osea (Os 1,1) și Amos (Am 1,1).Luca a voit să indice faptul că, după aproape 500 de ani de la ultimii profeți mari, a apărut în sfârșit un profet nou, numit Ioan, fiul lui Zaharia şi al Elisabetei. Evanghelistul a situat evenimentele în timp şi spațiu, menționând cu atenție numele conducătorilor politici şi religioși şi descriind locurile în care îşi desfășura activitatea Ioan Botezătorul. Voia să arate astfel că istoria mântuirii nu este o istorie diferită de istoria oamenilor.

Apariția lui Ioan era semnul că Dumnezeu îşi vizita din nou poporul. Mântuirea era aproape! Se împlinea ceea ce oamenii așteptau deja de mai multe secole: venirea lui Mesia. Descriind cu precizie personalitățile timpului, Luca a situat astfel apariția lui Ioan în contextul politic, social şi religios: Tiberiu era împărat la Roma, Pilat era guvernatorul Iudeii, Irod era tetrarhul Galileii, iar marii preoți de la Ierusalim erau Anna şi Caiafa. Ulterior, prin intermediul unui text biblic, Luca îl va situa pe Ioan în contextul religios al planului lui Dumnezeu, afirmând că acesta a venit să pregătească realizarea promisiunilor din vechime cu privire la venirea lui Mesia.

Imagine: Giovanni Battista Gaulli, The Preaching of St John the Baptist (1690)
Versiunile text şi pdf pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul C).