„Cei mai mari trebuie să slujească” este a patruzeci și una temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste an (Anul B). Textul prezintă episodul în care discipolii Iacob și Zebedeu  îi cer lui Isus să stea alături de el în glorie (Mc 10,35-45).

Doamne, te rugăm să-i îndepărtezi pe discipolii tăi de tentaţia popularității și a unui renume fără fundament; condu-i pe căile celor săraci şi asupriţi de pe acest pământ, pentru a şti să recunoască pe chipul celor mici privirea Învățătorului şi Mântuitorului nostru.

Doamne, te rugăm să luminezi ochii discipolilor tăi, pentru a putea vedea căile dreptății şi ale solidarității; deschide-le urechile, pentru ca ei să audă cererile celor aflați în nevoi. Îmbogăţeşte-le inima cu fidelitate generoasă, grijă nețărmurită şi înțelegere totală. Revarsă harul tău asupra lor, pentru ca să devină însoţitori de drum şi mărturisitori adevăraţi şi sinceri ai gloriei ce străluceşte în Răstignitul înviat şi victorios. Amin

(Lectio divina, Rugăciunea finală)

 

Versiunile text şi pdf pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul B).

Imagine: Peter Pietersz, La requete de la mere des fils de Zebedee, 1600

Sursa: webmuseo.com