„Isus, pâinea vieții” este a treizecea și doua temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste an (Anul B). Textul prexintă momentul în care Isus se prezintă ca „pâinea coborâtă din cer” (In 6,51-58).

Evanghelia după Ioan nu ne relatează momentul instituirii Euharistiei, ci ne oferă semnificația ei pentru comunitatea creştină.

Simbologia spălării picioarelor şi porunca cea nouă (In 13,1-35) sunt prezentate ca un memorial al pâinii ce se frânge şi al vinului ce se toarnă. Conţinutul teologic este acelaşi cu cel din evangheliile sinoptice.

Tradiția cultuală a lui Ioan se regăsește în „discursul euharistic”, un colocviu care urmează după minunea înmulţirii pâinilor (In 6,26-65). Acest discurs pune în evidenţă semnificaţia profundă a existenţei lui Cristos oferită lumii – un dar care este izvor de viaţă şi care duce la o comuniune intensă în noua poruncă a iubirii.

Textul acestei lectio divina se încheie cu o scurtă reflecție în care se subliniază:

Isus a săvârșit adevăratul Pesach al istoriei omeneşti: „Înainte de Sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit” (In 13,1).

 

Versiunile text şi pdf pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul B).

Imagine: Luca Signorelli, Comunione con gli apostoli, 1512

Sursa: wikipedia.org