Lectio Divina: „Isus se identifică cu frații săi cei mai mici” este a douăzeci și șaptea temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste An (Anul A). Textul biblic prezintă revenirea glorioasă a lui Cristos  (Mt 25,31-46).

Mihai Roca  |  17 noiembrie 2020


Cu respectarea normelor date de autoritățile civile privind măsuri de prevenire și de răspândire a COVID-19, întâlnirea Lectio Divina se va desfășura marți, 17 noiembrie 2020, ora 19:00, la Oratoriul „Maria Bambina” din Bacău.

„Fiul Omului” este o expresie semită care semnifică pur și simplu o ființă omenească (vezi, de exemplu, paralelismul între „om” și „fiul omului” în Ps 8,5). Este folosită astfel în mod frecvent în Cartea profetului Ezechiel, în care Dumnezeu i se adresează profetului folosind expresia „fiul omului” (2,1.3.6.8; 3,1.2.4.10.16) pentru a evidenția distanța dintre Dumnezeu, care este transcendent, și profetul, care este un simplu om.

În Cartea profetului Daniel însă (7,13-14), expresia dobândește o semnificație specială. Profetul vede pe „[cineva] ca un Fiu al Omului venind pe norii cerului”, care primește de la Dumnezeu „stăpânirea, gloria și domnia”. Este încă vorba despre caracteristica umană, care acum este introdusă în sfera lui Dumnezeu.

Textul din Dan 7,13-14 a fost interpretat atât în sens personal, cât și colectiv, dar mereu în sens mesianic. Astfel, indiferent dacă este vorba de o singură persoană sau de poporul lui Dumnezeu ca întreg, Fiul Omului este Mesia care inaugurează împărăția lui Dumnezeu, o împărăție veșnică și universală.

Aplicarea titlului de „Fiu al Omului” lui Isus, în Cartea profetului Daniel (7,13-14), este foarte răspândită în evanghelii. O întâlnim și în Faptele Apostolilor 7,56, și în Apocalips 1,13 și 14,14. Învățații consideră că însuși Isus a fost cel care și-a acordat acest titlu. În Evanghelia după sfântul Matei, acesta este indicat ca fiind rostit chiar de Isus în special când vorbește despre patima sa (17,12.22; 20,18.28) și de revenirea sa glorioasă (24,30; și 25,31, începutul textului nostru).

Doamne Dumnezeule, tu l-ai făcut pe Fiul tău Isus rege și judecător universal. El va veni la sfârșitul timpurilor pentru a judeca toate popoarele. El vine la noi în fiecare zi în mii de feluri și ne cere să îl primim. Îl întâlnim în Cuvânt și în Pâinea frântă. Dar îl întâlnim și în frații săraci și desfigurați de foame, de opresiune, de nedreptate, de boală, de reproșurile societății… Deschide-ne inimile, ca să știm să îl primim în prezentul vieții noastre, pentru a fi apoi primiți de el în veșnicia Împărăției sale. Te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Versiunile text şi pdf pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul A).

Imagine: Gustav Doré, The triumph of christianity over paganism (1899)

Sursa: Wikimedia