Lectio Divina: „Tu ești piatră” este a paisprezecea temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste An (Anul A). Textul biblic prezintă mărturisirea lui Petru (Mt 16,13-23).

Mihai Roca  |  17 august 2020


Cu respectarea normelor date de autoritățile civile privind măsuri de prevenire și de răspândire a COVID-19, întâlnirea Lectio Divina se va desfășura marți, 18 august 2020, ora 19:00, în Oratoriul „Maria Bambina” din Bacău.

În pasajele narative ale evangheliei sale, Matei obișnuiește să urmărească ordinea din evanghelia lui Marcu. Câteodată el citează o altă sursă cunoscută de el și de Luca. De puține ori prezintă informații proprii care apar doar în evanghelia sa, așa cum este cazul evangheliei de astăzi. Acest text, prin dialogul dintre Isus și Petru, primește diferite interpretări, chiar și contrarii în diferite Biserici creștine. În Biserica Catolică, acest text constituie fundamentul primatului lui Petru.

Petru, din pescar de pește, s-a transformat în pescar de oameni (Mc 1,7). Era căsătorit (Mc 1,30). Om bun, foarte omenos. Era menit în mod firesc să fie conducătorul primilor doisprezece discipoli ai Domnului. Isus a respectat această tendință naturală și l-a transformat pe Petru în animatorul primei sale comunități (In 21,17). Înainte de a intra în comunitatea lui Isus, Petru se numea Simone bar Jona (Mt 16,17) – Simon, fiul lui Ióna. Isus i-a acordat și pseudonimul Cefa sau Piatră, care apoi devine Petru (Lc 6,14).

Petru trebuie să fie piatră, adică trebuie să fie temelie stabilă a Bisericii, astfel încât aceasta să poată rezista împotriva asalturilor porților Iadului. Prin aceste cuvinte adresate de Isus lui Petru, Matei încurajează comunitățile persecutate și aflate în suferință ale Siriei și Palestinei, care vedeau în Petru conducătorul care le-a marcat încă de la început. Cu toate că erau slabe și persecutate, ele aveau un fundament solid, garantat de cuvintele lui Isus. În acel timp, comunitățile obișnuiau să aibă o strânsă legătură de afecțiune  cu cei care puneau bazele comunității. Tot astfel și comunitățile din Siria și Palestina aveau o legătură puternică cu apostolul lor în persoana lui Petru.

Petru primește cheile împărăției cerurilor pentru a lega și a dezlega, adică pentru a-i reconcilia între ei și cu Dumnezeu. Aceeași putere de a lega și a dezlega este dată comunităților (Mt 18,8) și discipolilor (In 20,23). Unul dintre punctele asupra căruia insistă mai mult Evanghelia după Matei este reconcilierea și iertarea (Mt 5,7.23-24.38-42.44-48; 6,14-15; 18,15-35). Adevărul este că, în anii 80 și 90, acolo, în Siria, existau multe tensiuni în comunități și destrămări în familii din cauza credinței în Isus. Unii îl acceptau ca pe Mesia și alții nu, iar acest lucru era sursa multor contradicții și conflicte. Matei insistă asupra reconcilierii. Reconcilierea era și continuă să fie una dintre sarcinile cele mai importante ale coordonatorilor și coordonatoarelor comunităților. Imitându-l pe Petru, trebuie să lege și să dezlege, adică să lucreze pentru ca să existe reconciliere, acceptare reciprocă, construire a adevăratei fraternități.

Petru atât de slab și uman, atât de asemănător nouă, a devenit piatră pentru că Isus s-a rugat pentru el, zicând: „Petru, eu m-am rugat pentru tine pentru ca să nu piară credința ta. Iar tu, când te vei fi întors, întărește-i pe frații tăi” (Lc 22,31-32). De aceea, Isus putea să spună: „Tu ești Piatră și pe această piatră voi zidi Biserica mea” (Mt 16,18). Isus l-a ajutat să fie piatră. După Înviere, în Galiléea, Isus îi apăru lui Petru și îl întrebă de două ori: „Petru, mă iubești?” Și Petru răspunse de două ori: „Doamne, tu știi că te iubesc” (In 21,15.16). Atunci când Isus repetă aceeași întrebare pentru a treia oară, Petru se simți profund întristat. Poate pentru că și-a amintit că îl renegase de trei ori. Atunci când Isus l-a întrebat a treia oară, el îi răspunse: „Doamne, tu știi toate! Tu știi că te iubesc!” Și în acel moment Isus i-a încredințat spre îngrijire oile sale, spunând: „Petru, paște oile mele” (In 21,17). Cu ajutorul lui Isus, fermitatea pietrei creștea din ce în ce mai mult în Petru și aceasta s-a revelat în ziua de Rusalii.

Versiunile text şi pdf pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul A).

 

Imagine

Tiziano Vecellio, The Tribute Money (1516)
Sursa: wikipedia.org