Lectio Divina: „Trei parabole ale împărăției lui Dumnezeu” este a noua temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste An (Anul A). Textul biblic prezintă trei parabole care compun partea finală a discursului parabolelor: comoara ascunsă, negustorul care caută mărgăritare de mare valoare și năvodul aruncat în mare (Mt 13,44-52).

Mihai Roca  |  20 iulie 2020


Cu respectarea normelor date de autoritățile civile privind măsuri de prevenire și de răspândire a COVID-19, întâlnirea Lectio Divina se va desfășura , întâlnirea Lectio Divina se va desfășura în următoarele centre:

– „Casa Surorilor Dominicane din Siret (SV), marți, 21 iulie 2020, ora 20:00;
– Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Onești (BC), sâmbătă, 25 iulie 2020, ora 19:00.

Evangheliile cuprind multe parabole ale lui Isus. Sfântul Matei ajunge chiar să spună: „Isus spunea mulțimilor toate acestea în parabole și nu le spunea nimic fără parabole” (Mt 13,34). Era metoda folosită de obicei la acea vreme pentru a învăța. În acest mod se făcea înțeles Isus de către oameni. În parabole, Isus pornește de la lucruri destul de obișnuite ale vieții, pe care le folosește ca termen de comparație pentru a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine realitățile mai puțin cunoscute ale împărăției lui Dumnezeu.

Isus nu explică parabola despre comoara ascunsă într-un ogor. Și aici rămân valabile cele spuse mai devreme: „Cine are urechi să asculte!” (Mt 13,9.43). Altfel spus: „Împărăția lui Dumnezeu este aceasta. Ați ascultat. Acum, încercați să înțelegeți!” Dacă Isus nu explică parabola, nu o explic nici eu. Este sarcina fiecăruia, a fiecăruia dintre noi. Aș dori, totuși, să dau un sfat pornind de la ceea ce am înțeles eu. Ogorul reprezintă viața noastră. În viața fiecăruia dintre noi există o comoară ascunsă, o comoară neprețuită, mai valoroasă decât orice alte bogății. Cine o găsește ar da oare tot ceea ce îi aparține pentru a cumpăra acea comoară? Tu ai găsit-o?

În prima parabolă, termenul de comparație era „comoara ascunsă într-un ogor”. În parabola negustorului de mărgăritare de mare valoare, accentul este diferit. Termenul de comparație nu este mărgăritarul de mare valoare, ci activitatea, efortul negustorului în căutare de mărgăritare de mare valoare. Toți știu că există astfel de mărgăritare. Ceea ce este important nu este a ști că există, ci a le căuta fără încetare până sunt găsite.

Iată două aspecte fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. Împărăția există, este ascunsă în viața noastră, în așteptarea celui care o găsește. Împărăția este rodul unei căutări și al unei întâlniri. Acestea sunt cele două dimensiuni fundamentale ale vieții omenești: recunoștința de iubire care vine la noi și ne primește și respectarea fidelă care ne duce la întâlnirea Celuilalt.

Versiunile text şi pdf al Lectio divina pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul A).