Lectio Divina: „Misterioasa expansiune a Împărăției” este a opta temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste An (Anul A). Textul biblic prezintă trei parabole, un dialog între Isus și discipolii săi și explicarea parabolei neghinei și a grâului (Mt 13,24-43).

Mihai Roca  |  13 iulie 2020


Cu respectarea normelor date de autoritățile civile privind măsuri de prevenire și de răspândire a COVID-19, întâlnirea Lectio Divina se va desfășura marți, 14 iulie 2020, ora 19:00, în Oratoriul „Maria Bambina”, Biserica „Sfânta Cruce”, Bacău.

Expresia „împărăția cerurilor” se regăsește de 32 de ori în Evanghelia după Matei. Această expresie este similară cu „împărăția lui Dumnezeu”, care se regăsește doar de 4 ori în Matei, în timp ce în Noul Testament este expresia cea mai folosită. Din respect, evreii evită să menționeze nu doar numele lui Dumnezeu care a fost revelat lui Moise (a se vedea Ex 3,13-15), ci și cuvântul lui Dumnezeu pe care îl înlocuiesc cu diferite cuvinte și expresii, printre care „cerul” sau „cerurile”. Matei, care a scris cea mai ebraică Evanghelie, se conformează acestei uzanțe.

Expresia nu se găsește în Vechiul Testament, unde însă este des întâlnită ideea de regalitate a lui Dumnezeu asupra Israélului și a universului și echivalentul verbal al expresiei neotestamentare „Dumnezeu domnește”. De fapt, împărăția lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în Noul Testament, este mai degrabă acțiunea lui Dumnezeu care domnește și situația nouă care rezultă din stăpânirea sa. Dumnezeu a fost mereu rege, dar, prin păcat, Israél și întreaga umanitate se sustrag regalității sale și creează o situație care contravine planului originar. Împărăția lui Dumnezeu se va instaura atunci când totul va fi din nou supus stăpânirii sale, adică atunci când, acceptând suveranitatea sa, umanitatea va realiza planul său.

Isus a proclamat venirea acestor timpuri noi (a se vedea, de exemplu, Mt 3,2). Într-o anumită măsură, realitatea împărăției lui Dumnezeu este făcută prezentă și anticipată prin el și prin comunitatea întemeiată de el. Dar Biserica nu este încă Împărăția. Aceasta crește în mod misterios și gradual până când va ajunge la plenitudinea sa la sfârșitul timpurilor.

Versiunile text şi pdf al Lectio divina pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul A).