Lectio Divina: „Vestea cea Bună vestită celor mici” este a șasea temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste An (Anul A). Textul biblic descrie gingășia lui Isus în primirea celor mici cu brațele deschise (Mt 11,25-30).

Mihai Roca  |  29 iunie 2020


 

Cu respectarea normelor date de autoritățile civile pentru „starea de alertă” (15 mai 2020) privind măsuri de prevenire și a răspândire a COVID-19, întâlnirea Lectio Divina se va desfășura în următoarele centre:

– Mănăstirea „Maica Unității” din Viișoara (NT), miercuri, 1 iulie 2020, ora 19:00;
– „Casa Providenței” din Iași, vineri, 3 iulie 2020, ora 18:00.

Față de acceptarea mesajului Împărăției de către cei mici, Isus simte o mare bucurie și, în mod spontan, se exprimă printr-o rugăciune de exaltare și de mulțumire față de Tatăl: „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta.”

Înțelepții și savanții acelor vremuri creaseră o întreagă serie de legi cu privire la puritatea legală, legi pe care le impuneau poporului în numele lui Dumnezeu (Mt 15,1-9). Aceștia credeau că Dumnezeu ar fi pretins toate acele practici pentru ca poporul să poată trăi în pace. Însă legea iubirii, revelată de Isus, afirma contrariul. De fapt, ceea ce este important nu e ceea ce facem pentru Dumnezeu, ci mai degrabă ceea ce Dumnezeu face pentru noi, din iubirea sa mare față de noi!

În modul său de a proclama Vestea cea Bună a Împărăției, Isus dezvăluie o mare pasiune față de Tatăl și față de poporul umilit. Spre deosebire de savanții timpului, Isus proclamă Vestea cea Bună a lui Dumnezeu peste tot unde întâlnește oameni care îl ascultă. În sinagogi, în timpul celebrării Cuvântului (Mt 4,23). În casele prietenilor (Mt 13,36). Mergând pe drum cu discipolii (Mt 12,1-8). De-a lungul mării, pe țărmul mării, așezat în barcă (Mt 13,1-3). Pe munte, de unde proclamă fericirile (Mt 5,1). În piețele satelor și ale orașelor, unde oamenii îi aduc pe cei bolnavi (Mt 14,34-36). Chiar și în templul din Ierusalim, în timpul pelerinajelor (Mt 26,55)!

În Isus, totul este o dezvăluire a ceea ce îl însuflețește în interior! Nu numai că proclamă Vestea cea Bună a Împărăției, ci el însuși este o dovadă vie a Împărăției. În el se verifică ceea ce se întâmplă atunci când o persoană umană îi permite lui Dumnezeu să domnească și să preia controlul asupra vieții sale.

Versiunile text şi pdf al Lectio divina pot fi descărcate de aici: Lectio divina (Anul A).