„Tată, glorifică-l pe Fiul tău!” este a șaptea temă propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul Pascal (Anul A). Textul liturgic pe care îl medităm cuprinde prima parte a rugăciunii de rămas bun a lui Isus (In 17,1-11a).

Maria Andrici  |  18 mai 2020


 

Cu respectarea normelor date de autoritățile civile pentru „starea de alertă” în 15 mai 2020, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului (COVID-19), întâlnirea Lectio Divina se va desfășura sâmbătă, 23 mai 2020, ora 19:00, la Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Onești.

Textul liturgic îl prezintă pe Isus în rugăciune, ca mijlocitor între Tatăl ceresc și ucenicii săi.  Cuvântul „Tată” se află la începutul oricărei rugăciuni rostite de Isus și exprimă atitudinea sa plină de încredere și de comuniune cu Dumnezeu. În această rugăciune erau menționați și ucenicii din toate timpurile și locurile.

Glorificarea lui Isus atinge identitatea noastră de creștini. În această rugăciune Isus vorbește despre puterea de a da viață celor care i-au fost încredințați de către Tatăl. Dumnezeu i-a încredințat lui Isus întreaga omenire pentru ca el să mijlocească mântuirea pentru toți.

Dialogul cu Isus și meditarea cuvântului este consecința unui comportament caracterizat de iubire față de persoana lui Isus, comportament care face vizibilă între noi glorificarea Tatălui și a lui Isus însuși.

Doamne Isuse
înzestrează-mă cu o inteligență
care să te cunoască
și cu o inimă care să te perceapă.