„Întâlnirea cu Isus” a fost a cincea cateheză a PS Iosif Păuleț prezentată joi, 26 martie 2020, ora 19.00, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași.

Mihai Roca  |  26 martie 2020


 

Povestirea învieri lui Lazăr (In 11,1-53) îl prezintă pe Isus înconjurat de persoane simple și umile, persoane dragi care îi deveniseră prieteni. Cateheza lasă să se întrezărească faptul că în această pericopă se revelează chipul uman și plin de compasiune al lui Isus. În fața durerii din viața celor simpli, Isus se înfioară, plânge și este profund emoționat

Este semnificativ faptul că aceste atitudini profund umane sunt prezentate chiar în momentul culminant din viața publică a lui Isus. Chemându-l la viață pe Lazăr, Isus afirmă pur și simplu că mântuirea este deja prezentă în mijlocul celor care cred în el.

„Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci”, i-a spus Isus Martei. Și a întrebat-o; „Crezi tu aceasta?” În acel moment, luminată de har, a spus: „Da, Doamne”.  Contemplând izvorul învierii și al vieții a mărturisit: „Eu am crezut că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume” (In 11,25-27).

„Moartea nu poate să fie învinsă decât de iubire – subliniază Preasfințitul Iosif. Mai bine spus, pășim peste pragul morții și mergem în lumea veșnic fericită pătrunși de iubire. Toate rămân în urmă și se sting. Nimic vizibil nu luăm cu noi după moarte. Iubirea, însă, darul primit de la Dumnezeu, virtutea ce ne-a apropiat de ceilalți frați și ne-a arătat mereu calea spre Dumnezeu, doar iubirea ne va însoți pentru totdeauna”.

Cateheza se încheie cu invitația de a ne mărturisi credința împreună cu Marta și Maria și să spunem: „Da, Doamne; eu cred că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume.”

Textele catehezelor sunt disponibile pe site-urile: www.ercis.ro și www.cateheze.ro.