Formarea catehiștilor italieni se realizează practic în centre diecezane, dar și în parohie sau la nivel decanal, și este axată atât pe inserarea la nivel local, cât şi pe practica metodologică.

Mihai Roca |  29 octombrie 2019


 

Modelul de viață creștină propus catehiștilor este preluat din Documentele episcopilor italieni, mai ales din Evanghelizare și Sacramente (Evangelizzazione e Sacramenti, 1973), în care se subliniază: creștinul este chemat să-şi trăiască misiunea și apartenența la Biserica locală prin intermediul celebrării euharistice – locul deplinei înțelegeri a Cuvântului şi izvorul mărturiei etice în societate.

În perspectiva acestui model de formare, catehistul are misiunea să participe la structurarea identității credincioșilor, mai ales prin contribuția adusă la înțelegerea sacramentelor, la desfășurarea reevanghelizării şi la transmiterea valorilor creștine.

Planul de formare al catehiștilor propus în anii 1982 și 1991 de Oficiul Național pentru Cateheză (Ufficio Catechistico Nazionale, UCN) din cadrul Conferinței Episcopale Italiene are o viziune clară, specifică, notează profesorul Luciano Meddi.

Caracteristicile fundamentale ale acestui plan de formare pot fi sintetizate astfel:

  1. Catehistul este invitat să parcurgă un drum de maturizare care să-i permită să se dedice slujirii în comunitate și să dobândească o puternică apartenență eclezială.
  2. Catehistul trebuie să cunoască recentele indicații propuse de Conciliul Vatican al II-lea şi să reinterpreteze prin intermediul acestora transmiterea credinței.
  3. Catehistul are capacitatea de a dezvolta o cateheză în conformitate cu planurile pastorale naționale şi locale.

Modelul creat în colaborare cu profesorii de la Institutul de Studii Religioase a insistat pe formarea de tip universitar, pe modelul diplomelor şi al licențelor obținute într-o perioadă scurtă de timp. Formarea catehiștilor se realizează practic în centre diecezane, dar și în parohie sau la nivel decanal, și este axată atât pe inserarea la nivel local, cât şi pe practica metodologică.

Sunt prevăzute niveluri diferite de formare (formarea în cadrul parohiei, formarea de bază, formarea specializată, formarea pentru animatori și coordonatori). În consecință, există o diferențiere şi o specializare a rolurilor, cum ar fi, de exemplu, inițierea creștină, cateheza tinerilor, cateheza adulților.

Realizată mai ales din punct de vedere funcțional şi având cu precădere o orientare scolastică, din nefericire, oferta formativă a cateheților nu au fost primită întotdeauna foarte bine în mediul pastoral.

Sursa: Citește aici textul original al studiului realizat de profesorul Luciano Meddi.