Cateheza de inițiere este emergentă, nouă și imprevizibilă. În perioada 2013-2015 au existat patru Botezuri administrate persoanelor adulte și nu mai puțin de 641 de Căsătorii mixte.

Mihai Roca | 17 septembrie 2019

 

În centrul catehezei de inițiere creștină și de pregătire la Căsătorie nu se află nici programele sau itinerariile catehetice, nici forma de organizare a acestora. Prioritatea nu o are „ceva”, ci „persoana” care se apropie de primirea sacramentului. Această întâietate evidențiază faptul că inițierea este structurată și organizată în funcție de situațiile individuale ale destinatarilor catehezei și în relație cu exigențele credinței lor.

Din datele Biroului de Statistică al Episcopiei Romano-Catolice de Iași și din studiul realizat de Oficiul pentru Cateheză se observă că în anul 2015 a existat nu numai o intensă activitate catehetică de inițiere creștină îndreptată prioritar asupra copiilor, adolescenților și a tinerilor, dar și faptul că au fost patru Botezuri administrate persoanelor adulte și nu mai puțin de 641 de Căsătorii mixte

Dacă cele patru botezuri de mai sus reprezintă numai 0,07 % din totalul de 5.358 de Botezuri, în cazul Căsătoriilor mixte situația se schimbă foarte mult. Ponderea mult crescută a numărului de Căsătorii mixte, mai exact 19,01 % din totalul de 3.371, solicită o analiză atentă a situației și introducerea unei abordări ecumenice în cadrul itinerarului de pregătire a logodnicilor. De asemenea, creșterea cu 48 de unități a Căsătoriilor mixte în doar trei ani (2013-2015), indică un anumit grad de urgență catehetică și pastorală. În perioada menționată, creșterea procentului căsătoriilor mixte a fost de 6,40%, iar ritmul de creștere al numărului căsătoriilor este doar de 0,11%.

În perioada 2013-2015 se observă o scădere a numărului de familii și de credincioși, mai exact cu 2260 unități, respectiv 13.827 unități. Și la nivelul copiilor și al adolescenților implicați în inițierea creștină, situația pentru aceeași perioadă este la fel de îngrijorătoare. Numărul copiilor de la Prima Împărtășanie a fost în scădere cu 311 unități, în timp ce scăderea numărului de adolescenți care s-au pregătit la Mir a fost mult mai mare, adică 946 unități.

Diversitatea situației existențiale a copiilor, adolescenților și tinerilor de astăzi, ritmul de maturizare și mediul social, cultural și eclezial sunt aspecte care, pe de o parte, își pun amprenta incontestabil asupra transmiterii credinței, iar pe de altă parte solicită o analiză atentă a exprimării atitudinii religioase în contextul actual.