În perioada 8-12 martie 2019, la Mănăstirea Carmelitană de la Luncani (BC) s-a derulat Cursul internațional de perfecționare a cateheților şi educatorilor din cadrul Proiectului național inter-diecezan: „Reînnoirea pedagogică a catehezei romano-catolice – Formarea continuă a profesorilor de religie pe baza Pedagogiei lui Franz Kett, 2017 -2020”, organizat de Asociația Primus ONG în colaborare cu Institut für Kett-Pädagogik din Hamburg (Germania).

Prof. Cristina Ghercă


Acest curs face parte dintr-un proiect amplu ce a debutat cu doi ani în urmă. Organizatorul principal al cursului de la Luncani este pr. dr. Mihai Roca, responsabil al Oficiului pentru Cateheză din Dieceza de Iaşi. Cu scopul de a contribui la reînnoirea catehezei din țara noastră și la introducerea în demersul didactic a unor metode moderne și interactive, cursul s-a adresat cateheților, profesorilor de religie și educatorilor. La activitățile desfășurate au participat 32 de cursanți din Dieceza de Iași, Arhidieceza de București și din zona Brașov. Formatori au fost Eva Fiedler (Germania) și Raimund Wolf (Austria). Pe fondul unei largi colaborări cu profesori şi cateheţi din centre universitare europene, proiectul propune transferul de cunoştinţe şi metode pedagogice moderne din spaţiul cultural german spre cel românesc.

Cursul de perfecţionare a oferit perspectiva descoperirii lumii din punct de vedere metodic și didactic, propunând o percepere personală a creației prin activarea tuturor simțurile. În acest sens, activând forțele interioare, mai ales spațiul inimii, am observat cum contemplarea implică întâlnirea mea cu celălalt și cu tot ceea ce există. Am experimentat faptul că este stimulată și activată astfel nu numai observarea și gândirea, fantezia, creativitatea și inventivitatea, dar și latura socială a omului. De asemenea, am constat că lucrurile observate își destăinuie semnificația și de devin semne importante în viața mea prin interacțiunea cu acestea.

Pedagogia Kett își propune să-i motiveze pe oameni pe drumul căutării, descoperirii și al dialogului cu Dumnezeu. În procesul de educație și dezvoltare, această pedagogie are ca obiectiv să indice o cale orientată spre căutarea sensului. Această cale se bazează pe imaginea biblică și creștină despre om și Dumnezeu și este o cale a predării și a învățării integrale. Pedagogia Kett înțelege educația și dezvoltarea ca un proces ce însoțește persoana din copilărie până la maturitate, ca o cale prin care persoana își dezvoltă perspectiva asupra realității, o lărgește prin multiple procese de învățare și o experimentează în relațiile cu cei din jur și cu lucrurile. Participarea activă și creatoare la configurarea lumii interioare prin interacțiunile cu ceilalți este un concept de bază, iar relația omului cu el însuși, cu cei din jur, cu cele create și cu Dumnezeu este o construcție definitorie în această pedagogie.

Cursul de perfecționare desfășurat la Luncani a fost un real succes, un fapt exprimat în cuvinte şi gesturi semnificative de către toți participanții. Cu maxim interes și atenție, cu dorința de a pătrunde cât mai adânc în tainele Pedagogiei Kett, fiecare cursant a simțit bucuria, emoția și mulțumirea îmbogățirii pedagogice și spirituale. La acest succes a contribuit semnificativ și ambientul specific Mănăstirii Carmelitane, și aportul administrativ al fratelui Carlo.

Mă bucur că am avut șansa de a participa în aceste zile la cursurile de la Luncani. Au fost zile pline cu activități educative inedite, frumoase şi interactive. Cred că avem nevoie de o schimbare în sistemul nostru catehetic și educațional, iar această nouă abordare poate contribui la schimbarea în bine și la educarea tinerelor generații prin modelul său interactiv bazat pe joc, bucurie şi multă iubire. Am avut ocazia să întâlnesc oameni minunaţi de la care am avut multe de învățat. Felicitări organizatorilor şi formatorilor, iar colegilor le doresc mult succes şi inspiraţie în munca educativă pe care o desfăşoară, cu urarea de a aplica ceea ce au dobândit la aceste cursuri.

Și deoarece acest proiect îndrăzneț nu se oprește aici, dar va continua cu alte trei sesiuni de formare și de perfecționare, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru frumoasă experiență de la Luncani și îi cer harul de a parcurge acest frumos drum până la capăt.