Tema a XLV-a:„Isus, cărturarii şi văduva”– propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste anprezintă episodul în care Isus critică mai întâi pe cărturarii care exploatau văduvele sărace, iar apoi apreciază marea generozitate a unei văduve (Mc 12,38-44).

Chiar în ultimele zile trăite la Ierusalim, Isus a avut evenimente foarte intense și pline de conflicte, printre care sunt foarte renumite alungarea vânzătorilor din templu (Mc 11,12-26) și disputele cu autoritățile religioase (Mc 11,27-12,12), cu fariseii, irodienii, saduceii (Mc 12,13-27) şi cărturarii (Mc 12,28-37). Chiar în fața visteriei Templului, în locul în care se aduceau ofrandele, Isus a îndreptat atenția discipolilor săi spre gestul făcut de o văduvă săracă și a evidențiat valoarea imensă a darului oferit de aceasta din singurii bănuți pe care îi avea pentru cele necesare traiului (Mc 12,41-44).

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară în următoarele centre:
miercuri, 07 noiembrie 2018, ora 19:00, în Biserica „Sfânta Tereza” din Roman (Neamț);
– vineri, 09 noiembrie 2018, ora 19:00, la Mănăstirea „Maica Unității” din Viișoara (Neamț).

Ce valora oare mai mult: cei doi bănuți ai văduvei, sau miile de monede ale celor bogați? În opinia discipolilor, ofrandele consistente ale celor bogați erau mult mai utile pentru organizarea cultului și a acțiunilor caritative, decât cei câțiva bănuți ai văduvei sărace. Discipolii chiar credeau că problemele oamenilor puteau fi rezolvate cu mulți bani. Când Isus a înmulțit pâinile, ei l-au întrebat: „Doamne, ce vrei să cumpărăm cu două sute de dinari pentru a da de mâncare la atâta lume?” (cf. Mc 6,37). În fața discipolilor care gândeau în mod pragmatic și care credeau că cei doi bănuți ai văduvei nu foloseau mai la nimic, Isus a schimbat criteriile de evaluare și le-a spus în mod clar: „Adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toți cei care pun în caseta pentru ofrande”. Le arăta astfel că și ei vor trebui să dea prioritate manifestării voinței lui Dumnezeu în activitățile de întrajutorare a celor nevoiași.