Lansarea reformei educației religioase promovată de Conciliului Vatican al II-lea și de noilor curente catehetice au însuflețit eforturile creatoare și inovatoare ale renumitului profesor și pedagog Franz Kett și a colaboratorilor săi, iar pasiunea lor pentru transmiterea credinței i-a condus la conturarea unei modalități inovatoare în pedagogie: educația bazată pe căutarea sensului.
Mihai Roca | 08 septembrie 2018

 

Începuturile Pedagogiei Kett coincid cu lansarea reformei educației religioase promovată de Conciliului Vatican al II-lea și de noilor curente catehetice. Tradiția renumitei Școli de la Munchen și nevoia adaptării catehezei la context cultural și eclezial german al anilor ’80 l-au condus pe profesorul și pedagogul Franz Kett la conturarea unei modalități inovatoare în pedagogie: educația bazată pe căutarea sensului. Franz Kett punea astfel bazele unei pedagogii care, axându-se pe satisfacerea nevoilor existențiale și ale operabilității, își propunea să contribuie la formarea personalității copilului.

Pedagogia Kett este promovată de Institut für Kett-Pädagogik din Hamburg (Germania) și este răspândită în special în spațiul german, ceh și maghiar. În prezent, cu sprijinul Institutului menționat mai sus există un proiect la nivel național prin care se urmărește înființarea în România, până în anul 2021, a cinci centre de Pedagogie Kett.

Acțiunea educativă Kett pornește de la o abordare fenomenologică a existenței: viața percepută și înțeleasă ca dar și sarcină; un dar primit de la părinți și de la Dumnezeu, un dar prețios ce trebuie îngrijit, păstrat și transmis.  Atitudinea pozitivă față de darul vieții și primirea mesajelor pozitive a exista și a face („Sunt încântat să fiu aici cu tine”; „Tu ești în stare să faci bine lucrurile”) au forța de a structura apoi procesul educativ și de a orienta energiile creatoare ale copilului, ajutându-l să descopere pas cu pas sensul cuvintelor și al acțiunilor sale: copilul înțelege că viața sa are un sens, simte bucuria de a exista și dorește să se implice activ în satisfacerea propriilor nevoi și în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

Ajutat de un ansamblu de procedee și jocuri didactice interactive, copilul percepe existența sa ca o implicare în lume și în întâlnirea cu lumea, în contextul său de viață perceput ca lumea exterioară (natura, familia, prietenii, comunitatea, valorile creștine etc.) și lumea interioară (Eul, „Ich selbst”, mediul interior, conștiința, spațiul spiritual, relația cu Dumnezeu). Întâlnirea sa cu lumea înconjurătoare și cu persoanele are loc prin cunoașterea obiectivă, activitatea zilnică și relația semnificativă cu persoanele din jur.

Franz Kett propune un model pedagogic în care copilul experimentează o relație marcată de descoperirea bucuriei și împărtășirea iubirii. Urmând tradiția psihopedagogică germană, el propune interacțiunea EuCeva (IchEs) și EuTu (IchDu), susținând faptul că dacă fără prima relație copilul nu ar putea supraviețui, fără cea de-a doua nici nu ar putea să participe activ la construirea propriei personalități, nici nu-și va putea găsi sensul vieții. Dinamica pedagogică și didactică este construită, așadar, și își găsește aplicabilitatea prin transmiterea mesajelor pozitive, recepționarea răspunsurilor (Anschauungen) și optimizarea relației interpersonale în triada precizarerecepțieredare (AnsehenEmpfangenGeben). Practic, interacțiunea din procesul educativ îl conduce pe copil pas cu pas spre recunoașterea și descoperirea realității, a persoanelor și a sensului a tot ceea ce descoperă și observă. Prin stimularea simțurilor totul ajunge la inimă, iar de la inimă totul este apreciat și împărtășit ca dar. Se realizează astfel o educație a inimii.

Limbajul simbolic contribuie la explorarea lumii exterioare, lucrurile și evenimentele sunt percepute ca metafore ale lumii interioare, iar narațiunea îi prezintă copilului informațiile sub formă descriptivă, respectând ordonarea în timp și  spațiu a celor povestite. Copilul participă în acest mod la un proces de comunicare situat pe axa sensului şi a semnificației vieții proprii şi a celuilalt: este ajutat să observe cum totul se întâmplă în timp și într-un loc important, dacă nu chiar central, deoarece implicarea sa în activitatea-joc este asemenea unui ecou ce poate face ca profunzimea persoanei sale să vibreze și să-l ajute să facă parte din joc și să joace jocul.

Învățarea prin descoperire și joc este un concept-cheie al pedagogiei Kett. Dispunerea participanților în cerc, observarea spațiului, conștientizarea faptului de a exista într-un timp și spațiu real și procesul interactiv de realizare a imaginii de podea implică o adevărată inițiere în complexitatea limbajului teatral, în descoperirea dimensiunii corporale (mișcare, gesturi, mimică) şi sonore (dicție, muzică) şi în cunoașterea montajului scenic (spațiu, formă, culoare, scenografie).

Utilizarea cântecului sau a unei creații muzicale, de exemplu, îl poate ajuta pe copil să trăiască o emoție intensă sau îl poate face să experimenteze stări neașteptate, cum ar fi percepția liniștii interioare și a lumii spirituale sau descoperirea unui limbaj nou în exprimarea emoțiilor şi a sentimentelor. Pentru realizarea unora astfel de obiective, acțiunea educativă va angrena armonios stimuli și factori ce îi vor permite copilului să-și împlinească nevoile evolutive specifice vârstei și să-și alimenteze motivația de a crește sănătos, de a crede în Dumnezeu și de a se bucura de viață alături de cei dragi.

 

Franz Kett
S-a născut în anul 1933 la Munchen, Germania. Între 1961-1972 dobândește o vastă experiență în domeniul educației copiilor. Începând cu anul 1972 devine profesor la Fachcademie fur Sozialpedagogik des Caritasverbandes din Munchen și împreună cu Ester Kaufmann pune bazele pedagogiei care îi va purta numele. Principiile și fundamentele teoretice ale pedagogiei sale sunt expuse în lucrarea Die Religionspädagogische Praxis. Ein Weg der Menschenbildung (2009).

Linkuri
– Kett, Franz, Blog personal, http://www.franz-kett.de/rpp.html (08.09.2018).
– Institut für Kett-Pädagogik, Site-ul oficial, https://kett-paedagogik.de/ (08.09.2018).
– Nemes, István, Pedagogia Kett în România, în: https://kett-paedagogik.de/2018/09/07/kett-paedagogik-in-rumaenien/ (08.09.2018).
–  Roca, Mihai, Proiect: Pedagogia Kett, în: https://cateheze.ro/pedagogia-kett/ (08.09.2018).