Tema a XXXIV-a: „Despre ceea ce este pur și impur”propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste anprezintă atitudinea și învățătura lui Isus față de normele referitoare la „puritate”  (Mc 7,1-8.14-15.21-23).
Mariana Sofronie | 27 august 2018

Timp de mai multe secole iudeilor le era interzis să intre în contact cu păgânii şi să mănânce împreună cu aceștia. În anii 70 d.C., perioadă în care Marcu a scris evanghelia sa, o parte dintre iudei convertiți își spunea: „Acum, după ce am devenit creștini, trebuie să lăsăm vechile obiceiuri ce ne despart de păgânii convertiți!”. O altă parte dintre iudei convertiți afirma însă că trebuia continuată respectarea legilor referitoare la puritate. Atitudinea și învățătura lui Isus a ajutat prima comunitate creștină să depășească exact această problemă.

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară miercuri, 29 august 2018, ora 19:00, la Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Onești (Bacău). Întâlnirea este coordonată de fr. Marcel Maxim, OFMCap.

Doamne Isuse, Cuvântul tău să ne învețe cum să facem binele și cum să căutăm dreptatea. Să ne arate cum trebuie să îl ajutăm pe cel slab şi oprimat, cum trebuie să apărăm drepturile orfanilor şi ale văduvelor. Cuvântul tău să fie mereu o făclie pentru pașii noștri (cf. Ps 119) pentru a-ți oferi o jertfă vie, sfântă şi bineplăcută ție: viața noastră reînnoită de împlinirea voinței tale (Rom 12,1-2). Trimite-ne Duhul tău pentru ca, asemenea Sfintei Fecioare, să te primim în noi, Cuvânt întrupat, care ne transformi inimile pentru a trăi ca adevărați fii ai lui Dumnezeu. Amin.
(Rugăciune finală, Lectio Divina XXXIV)