Tema a XXXIII-a: „Inima discipolilor este pusă la încercare”propusă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei Romano-Catolice de Iași în seria întâlnirilor Lectio Divina din Timpul de peste anprezintă concluzia discursului ținut de Isus în sinagoga din Cafarnaum”  (In 6,60-69).
Mariana Sofronie | 20 august 2018

 

Isus demască neîncrederea şi împietrirea discipolilor şi revelează misterele sale mântuitoare: înălțarea sa la cer, darul Duhului Sfânt şi participarea la viața dumnezeiască. Aceste mistere pot fi înțelese şi primite însă numai prin intermediul înțelepciunii unei inimi blânde capabile să asculte, nu prin inteligența omenească.

Întâlnirea Lectio Divina se desfășoară miercuri, 22 august 2018, ora 19:00, la Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Onești (Bacău). Întâlnirea este coordonată de pr. Albert Gosman, OFMCap.

In 6,66 cuprinde prima mare trădare din partea multor discipoli ce nu au știut să înțeleagă adevărata învățătură a lui Isus. În loc să își îndrepte privirea spre Învățătorul lor, ei i-au întors spatele; prin urmare, și-au întrerup comuniunea cu el şi nu l-au mai urmat. Isus va continua dialogul cu cei doisprezece apostoli, cu cei care îl cunoșteau cel mai bine, şi îi va pune în fața unei alegeri radicale, întrebându-i: „Vreți să plecați şi voi?”. Petru va răspunde în numele tuturor şi va proclama credința Bisericii atât în Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu, cât şi în Cuvântul său, adevăratul izvor al Vieții.